onsdag 26 december 2018

Preliminär statistik från Svenska kyrkan

När vi lämnade 2018 uppgick befolkningsmängden till 10 120 242 personer, jämfört med drygt 9 miljoner år 2005.


Antalet medlemmar i Svenska kyrkan har under samma tid gått från 6 967 498 till 6 008 356 stycken.


Andelen medlemmar alltså rört sig från 77% år 2005 till 59,4% år 2017.


Svenska kyrkan har nyligen publicerat preliminära siffror för 2018. Antalet aktiva inträden under 2018 har hittills (januari till november) varit 7 724 stycken, och antalet aktiva utträden har hittills varit 65 702, vilket alltså ger ett medlemstapp på 57 978 personer till 5 950 378. Ungefär 4-500 personer kommer förmodligen att gå med i Svenska kyrkan under december och ungefär 2-3000 kommer lämna kyrkan, så det slutgiltiga tappet kommer troligtvis bli en liten aning större. Ställt mot aktuell befolkningsmängd (10 215 250) ser de preliminära diagrammen ut så här:Tappet per år har snittat på 78 000 personer sedan 2006, så årets preliminära tapp ligger rejält under det. Båda åren innan hade exceptionellt höga medlemstapp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar