söndag 20 maj 2018

Kent Hovind har fått nytt liv

Dr. Kent Hovind försvann från mediabruset i samband med att han dömdes till fängelse för skattebrott år 2006. Sedan dess har hans son Eric Hovind burit fanan, inte minst genom Creation Minute.

Creation Minute är en serie om åtta videofilmer på en minut vardera där Eric Hovind förklarar hur vi vet att vetenskapen har fel om vårt ursprung. Det hela bygger på Kent Hovinds argumentation, fast presenterat utan den karisma som Kent trots allt har.

Kents viktigaste argument i debatt tar spjärn i okunskap. Han ritar en cirkel som representerar allt man kan veta, och frågar sin motpart - en vetenskapsman - hur mycket han anser sig veta. Denna markerar en anmärkningsvärt liten del, och erkänner således att det finns mycket han inte vet (vilket är typiskt män av vetenskapen).


Slutsatsen är att eftersom det finns så mycket vi inte vet, så finns det gott om utrymme för Gud att existera, trots att inget av det vi vet nu tyder på det. Vi vet ju så lite! Detta resonemang har fått stor spridning efter att det plockats upp av en ung pastor som presenterat idéerna, dess brister till trots, som sina egna.

Utan hänsyn till applåderna, okunskap pekar inte ut något specifikt övernaturligt väsen, utan ska snarare betraktas som ett vitt papper där möjligheterna är öppna. Det finns ingen logisk väg från "jag vet inte" till "alltså Gud". Och apropå logik, så är fortfarande magiska väsen som antas stå över logikens lagar osannolika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar