fredag 27 april 2018

Guds sista utpost

Förr hade Gud en fenomenal meritlista. I brist på kunskap om tings verkliga ursprung antogs Gud ha skapat både det ena och det andra - människan, jorden och Universum. Jag tror att de flesta som betraktar sig som gudstroende egentligen inte tror att Gud finns, hoppas att Gud finns (vilket kan vara nog så märkligt) - ordet "tro" betyder något annat i religiösa sammanhang. Men bland de som verkligen tror att Gud finns, förekommer det att man placerat ut små ansvarsområden åt honom. Man kan t.ex. acceptera att hjärnan, ögat och människan självt har ett naturligt ursprung genom evolution, men kan samtidigt hävda att moralen eller kärleken är produkter av Gud.

Bland de lite mer sofistikerade gudstroende är Gud 100% utom vår räckhåll. Han har aldrig haft något att göra med varken Universums existens eller moralen. Hur skulle han kunna ha haft det? Gud existerar endast bortom vår verklighet, på en plats där han kan se oss men vi inte kan se honom. Denna gud är en onödig gud, utan ansvar för tings varande och utan förmåga att höra bön eller ge sig till känna. Men han finns.

Skrapar man lite på ytan spricker dock fasaden. Då antas Gud interagera med den naturliga världen genom känslan av sin egen närvaro, på ett sådant sätt att det undgår vetenskapen men är märkbart och trovärdigt för den gudstroende. Varför vill en skeptiker tro på det övernaturliga? Det förstår man när man betraktar alternativet.

Idag när naturvetenskapen erhållit en högre trovärdighet än mirakelmäns grundlösa utsagor, hur spektakulära de än må vara, är gudstroende förföljda kravet att antingen låta sin tro vara personlig eller av kravet att kunna redogöra för dess grunder, vilket naturligtvis inte går - då vore inte tron religiös utan rationell. Då vore trons grunder tillgängliga för mig eller vem annan som helst att studera, vilket naturligtvis är förödande för den som försöker kombinera sin tro med sin (påstådda) skepticism.

För vad är egentligen skillnaden mellan en existerande gud och en icke-existerande gud, om den gud som antas existera endast går att finna utanför vårt universum, inte har haft något inflytande över vår tillvaro, inte kan ingripa och som inte kan märkas av den öppensinnade? Det är själva definitionen av icke-existens. Och om något annat hävdas, är det inte längre en fråga om religion utan om vetenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar