torsdag 1 mars 2018

Ströman-logik - because of religion

NA:s politiske redaktör Lars Ströman har under en tid försvarat det muslimska sättet att hälsa, och idag summerar han sina argument i ett insändarsvar. Han säger att män och kvinnor behandlar varandra olika i olika sammanhang i syfte att legitimera att män och kvinnor hälsar olika på varandra. Redan där haltar logiken, men jag vill belysa en pikant detalj för den som klarar att se bortom sexismen Strömans text. Min betoning:
Män och kvinnor hälsar och behandlar varandra olika i många olika sammanhang. Män håller upp dörrar för kvinnor. Kvinnor kan gå på krogen utan att betala ett öre, för det finns "gentlemän" som betalar drinkarna. Män hälsar ibland på kvinnor genom att tvinga fram en kram…
Att män inte vill skaka hand med kvinnor ska alltså inte betraktas som ett problem, eftersom man kan se det i ljuset av att män, oavsett om de kommer från en feministisk eller misogyn kultur, tvingar till sig kramar från kvinnor.

Det vi förväntas tycka är alltså att det är löjligt att någon har problem med att man lägger handen på hjärtat i en situation där man förväntas sträcka fram handen, men definitivt inte att det är det minsta löjligt att någon har problem med att hälsa med handskakning i en omvänd situation. Because of religion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar