lördag 17 februari 2018

Om Hitler vunnit kriget, skulle då Nazism vara gott?

Följande retoriska fråga ställdes av en person som tror att det är Gud som bestämt vad som är gott och ont: Om Hitler vunnit kriget, skulle då Nazism vara gott? I princip alla samhällen lever med en arvsynd, om än inte alltid fullt jämförbar med nazitysklands, så frågan är relevant.

Hur hade det tredje riket sett ut? Förmodligen hade folkgrupper pekats ut, och avrättats. Då hade en vi kunnat döma ut Nazism som något dåligt utan Guds hjälp, eftersom vi är kapabla att se att samhället vi lever i har förbättringspotential. Men låt säga att man hade blivit nöjd med judarna ur vägen, hade man då behövt Gud för att avgöra huruvida nazisterna är goda eller ej, och vad skulle Gud komma fram till?

Om man föds in i ett välfungerande samhälle med en mörk historia anser jag att man är oskyldig. Att dra nytta av ett välstånd som sina förfäder erhållit på tvivelaktig väg, ger ett ansvar att föra historien vidare och att dra lärdom av den, men det stannar där.

I ett Universum parallellt till vårt eget där det inte finns myror, kan man fundera på om myrsloken fortfarande är farlig för dem. Jag tycker inte det, inte ens om Gud har bestämt att det är så. Gud har inget med objektiv moral att göra, för mänsklighetens medvetande innehåller många gudomliga väsen med en mångfald av åsikter om rätt och fel, medan den objektiva verkligheten inte innehåller någon gud alls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar