fredag 9 februari 2018

En feministisk regering borde ha feminism i åtanke

Det finns en omodern devis om att all kunskap är bra kunskap som definitivt tappat mark i dagens ideologiskt drivna samhälle. En fråga där kunskap saknas är varför antalet pistolskjutningar och handgranatsdetoneringar ökar, och hypotesen att det är anmälningsbenägenheten som ökar antas duga gott. En ökad anmälningsbenägenhet kan nämligen förklara en förändring utan att kritisera samhället, för även om samhällskritik har positiva konsekvenser så är erkännandet av förbättringspotential en indirekt kritik mot den sittande regeringens ofelbarhet. Den observation som initierar följande kommentar handlar inte om tillståndet i landet utan om regeringens syn på feminism.

Om inte regeringen betraktar en feministisk kultur som en fördel, så följer det rent logiskt till att man inte betraktar en misogyn (antifeministisk) kultur som en nackdel: Minoriteters kriminalitet förklaras enligt inrikesminister Morgan Johansson "nästan helt och hållet" av socioekonomiska faktorer. Om den enda återstående faktorn är feminism, så kan t.ex. en våldtäkt "nästan inte alls" förklaras av en misogyn kultur. Och om det finns fler faktorer så minskar feminismens betydelse ytterligare. Det enda en våldtäktsman saknar är alltså mer finansiellt bidrag. För min del tror jag att vi kan lägga ytterligare en misslyckad rendering av svensk politik till handlingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar