tisdag 30 maj 2017

Axplock i media om rädslan för intellektuell frihet

Kyrkan behöver sina pengar. Det vet deras medlemmar, och det är den viktigaste förklaringen till varför kristna oroas över barns intellektuella frihet och varför kyrkan sörjer för sitt grepp om utbildningsväsendet.

2016-02-12: Jacob Zetterman skriver att ateism är normen i religionsundervisningen, och när undervisningen ska vara utformad så att eleverna ska lära sig om olika religioner på ett objektivt sätt, så har jag inga invändningar.

2016-02-16: Uppenbarligen kan det vara riktigt trivsamt för en förälder att själva få sköta kristnandet av sina barn.

2016-03-02: Och att exponeras för oliktänkande är viktigt. Många odlar en förfärande bild av skeptiker.

2016-08-10: Våra positiva värderingar bygger på humanisternas inflytande över religionen, något som apologeter anser sig ha allt att vinna på att förneka.

2017-02-03: Det är inte bara skepticism som är farligt. Mindfulness är också en konkurrent som måste hållas i schack.

2017-05-26: Debattörer från Svenska apologetiksällskapet varnar för faran med att inte vara apologetisk i kyrkan, i en text som starkt påminner om hur Svenska kyrkan förfäras över barn som går i konfessionsfria skolor.

Detta är bara ett axplock som vittnar om rädslan för barns intellektuella frihet. Svenska kyrkan berättar inte gärna öppet om sitt intresse för grundskolan, och nämner det inte alls på sin sida om barn- och ungdomsverksamhet, men pratar om en sekulär skola som något som skadar barnen i sin utveckling, något som gör dem till "religiösa analfabeter", medan medlemmarna aktivt begär utträde. Detta handlar om pengar, tro inget annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar