torsdag 30 juni 2016

Kan en som Ulf Bjereld stoppa diskrimineringen?

Antroposofi (andevetenskap) är en religion som bl.a. sysslar med jordbruk (biodynamisk odling) och läkekonst (homeopati). Homeopati har ingen vetenskapligt påvisad positiv effekt, utan är att klassa som alternativmedicin. Bl.a. driver antroposoferna Vidarkliniken i Järna för Stockholms Läns Landstings räkning.

DN's Amina Manzoor skriver idag att Vidarklinikens dispens som låter dem ge homeopatiska läkemedel som om de vore medicin, inte längre förnyas. Detta kan vara ett bakslag för de företag som lever på att sälja homeopatika, men det borde rimligtvis vara en seger för den evidensbaserade vården. Man kan alltså ana att det finns finansiella intressen och (åtminstone) en part med intresse i att Vidarkliniken använder homeopatika. Hur skulle det vara om regeringen låter en antroposof avgöra huruvida Vidarkliniken ska få ordinera homeopatika för våra gemensamma medel?

I Sverige har religiösa samfund (t.ex. Svenska kyrkan) rätt till bidrag som humanistiska livsåskådningsförbund (t.ex. Humanisterna) saknar. Dessutom har vissa religiösa samfund rätt till stöd som andra religiösa samfund (t.ex. Kopimisterna) saknar. Men nu har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå ett nytt regelverk. Och då väljer man en uttalat kristen person som är medlem i den organisation som lyfter mest statsbidrag: Ulf Bjereld, ordförande i den stolliga Broderskapsrörelsen. Törs man gissa att naturalistiska och förnuftsbaserade livsåskådningar kommer att vara diskriminerade även framöver?

Miraklernas tid är kanske inte helt förbi, men när det gäller Bjereld är mitt hopp ytterst, ytterst begränsat.

Uppdatering 2016-07-01: Ur Dagen: "Den nya utredningen är dock inget som bör oroa samfunden, enligt Bjereld." Nej Ulf Bjereld, det är det ingen som tror heller.

2 kommentarer:

  1. Det är ju bara inte riktigt klokt !

    SvaraRadera
  2. Vågar man hoppas på att när regeringen utsåg Bjereld så var det med bitanken att han ska desavoueras på det grymmaste när han kommer dragande med sin utredning som naturligtvis kommer att favorisera de vidskepliga religiösa sammanslutningarna.

    Ingen jäkla livsåskådningsrörelse - religiös eller annan - ska ha några statliga pengar. Absurt att någon ska ha betalt i sin strävan att bli salig...

    SvaraRadera