söndag 26 april 2015

Normalisering är en maktfråga

Pernilla Hagberg tog upp frågor som hon betraktade som viktiga, som t.ex. hennes föreställning om vädermanipulation genom chemtrails. Detta resulterade i att miljöpartiet bad henne lämna sin kandidatur till kommunfullmäktige i Vingåker.

Jag hävdar att miljöpartiet inte kräver av sina politiker att de ska ha förnuftet i behåll, det räcker att vara hyfsat fokuserad. Och faktum är att Pernilla Hagberg inte har sämre koll på tings beskaffenhet än t.ex. Mehmet Kaplan. Man kan tycka att vi borde ställa högre krav på Kaplan än på Hagberg, då Hagberg var kandidat till kommunfullmäktige i Vingåker, medan Kaplan har en ministerpost.

Mehmet Kaplan är förmodligen evolutionsskeptiker. Han har inte svarat på frågan, men han har verkat för att sprida information som insinuerar att Allah har skapat oss i vår nuvarande form (ungefär 12 minuter in i denna film som publicerats på Unga Muslimers hemsida under Kaplans ledning).

Igen, Kaplan är idag bostadsminister, så kraven borde vara högre på honom. Ja, men inte när det gäller förmågan att skilja sant från falskt, och några sådana ambitioner har aldrig funnits inom miljöpartiet. Det handlar om fokus, och Kaplan ägnar uppskattningsvis någon procent av sin arbetstid åt sina uppdrag, vilket tydligen ursäktar all kreationism i hela världen.

För hur fel har Pernilla Hagberg egentligen? Inget tyder på att USA kontrollerar vädret genom chemtrails, inget tyder på att vi är skapade av Allah i våran nuvarande form och inget tyder på att några gudar finns. Skillnaden mellan dessa föreställningar ligger inte i deras sannolikhet att vara korrekta, utan i den sociala acceptansen för dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar