måndag 6 april 2015

15 svar, del 2 av 15

Bloggaren Geeky Christian publicerar 15 frågor till ateister, snodda från boken Conversational Evangelism: How to Listen and Speak So You Can Be Heard av David Geisler och Norman Geisler. Eftersom jag anser att ateism är mer rimligt än Geislers teism, vill jag ge mina uppriktiga svar. Här är det första.

Anser du att intelligent designade ting kräver en intelligent designer? Om så, anser du att bevisen för intelligent design i Universum också är bevis för Universum har en designer?

Ett intelligent designat ting kräver med mycket stor sannolikhet en intelligent designer, men jag accepterar inte de påstådda bevisen att Universum är designat, att livet är designat, att jorden är designad, och så vidare. Detta är inte en fråga om religion, utan om kunskap, eftersom kristna och ateister är överens om att vetenskapen bjuder på bättre förklaringar. Inte alla kristna är kreationister, och alla med relevant kunskap är överens om att vi inte är skapade, kristen eller ej.

Vi har en förmåga att detektera design, trots att vi har svårt att definiera hur design detekteras. Om vi skulle gå på en strand bland snäckor, pinnar, stenar och krabbor, och hitta ett fickur, skulle vi med stor sannolikhet gissa att fickuret är gjort av en urmakare. Vi ser spår av design som vi inte lyckas identifiera i snäckorna eller krabborna. Trots att vi ibland begår tankefel och tänker oss att även krabbor är designade, så vet vi idag att individerna kommer från ägg, och att grupperna har evolverats. Helt oavsett om det finns en gud med en plan eller ett spaghettimonster med en vision, så vet vi att krabbor inte är skapade.

Att allt som vi kan tänka oss föra tankarna till design är designat, talar mot vad vi vet - inte för, precis som tanken på att blixtrar måste ha en blixtrare.


Ett tankefel alltså. Idag vet vi helt enkelt bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar