torsdag 17 juli 2014

Tänk dig 1500 personer som du tror ska förstå

Jag är en av 1540 personer som fått två exemplar av boken Being or Nothingness. Boken var mycket flådigt inslagen och förpackad, och innanför förseglingen hittade jag mitt handskrivna namn. Avsändaren är anonym, men Metro lyckades hitta honom, en religiös göteborgare som heter Per.


Per hävdar att han hittat manuset på en övergiven järnvägsstation i slutet av 1980-talet, och valt att ge ut det i bokform, vilket kostat honom en hel del pengar. Och eftersom boken bemötts med tystnad, ville han skicka den till personer som kanske skulle förstå dess innehåll. Per säger sig ha grävt lite var stans efter femtonhundra namn av dignitet, forskare, kulturpersonligheter eller människor som på något sätt har utmärkt sig, som han placerat på en rankinglista som slutat strax över 2500. Dessa är valda för att de kanske förstår boken, oavsett om de sympatiserar med Pers åsikter eller ej (jag själv är ju inte religiös, jag är religionskritiker).

Metro skriver att Per uppger att syftet med projektet är att kritisera fundamentalistisk kristendom, och modern kristendom som inte känns seriös, vilket glädjer mig eftersom jag uppenbarligen har åtminstone ett gemensamt med den religiöse Per.

Själva boken Being or Nothingness läser man igenom på några minuter, men med ökad förståelse kring projektet, ska jag läsa om den, grundligt. Per har visat att han inte svalt myten om att naturalister (som jag) skulle vara immuna mot t.ex. poesi, speciellt religiös sådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar