fredag 13 juni 2014

Frågan som ateisten inte kunde svara på - Det Ultimata Beviset

Institute for Creation Research (ICR) är inte de enda som blandar samman "vetenskap" med "ateism", vilket är olyckligt. Även om vetenskap är gudafri i avvaktan på goda belägg för gudomliga väsens existens, kan man inte anta den som är ateist per automatik skulle vara vetenskaplig. I denna text betyder "evolutionist" någon som accepterar rådande konsensus inom kosmologin, utan att ha alla svar och utan att få alla trådar att gå ihop. Texten från ICR handlar om en man som var ateist och evolutionist, och utspelar sig i ett parallellt universum där Universum antingen skapades genom Big Bang eller av Gud för 6000 år sedan.

En dag fick ateisten en fråga av sin kristna arbetskamrat.

"Du tror väl på fysikens lagar?"

Jo, svarade ateisten. Då kom nästa fråga:

"Hur förenar du fysikens lagar med Big Bang?"

Och då är det tänkt att vi som läsare av texten ska förstå att om Gud inte har skapat naturlagarna genom Big Bang, så måste han både finnas och ha skapat dem handgripligen för 6000 år sedan. Och visst, när man undersöker saken påstås berättelsen om Noaks ark vara en sann berättelse! Och bevisen för Jesu återuppståndelse är överväldigande! Så vilka är de överväldigande bevisen för Jesu uppståndelse? Texten ger inga exempel, men här står ICR till tjänst genom att tillhandahålla Det Ultimata Beviset.

Det står i bibeln, och kristna säger ibland att de vet att det är så.

Jamendåså.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar