måndag 19 maj 2014

Folk som pratar är vårt stora problem?

Idag kan nästan alla problem skyllas på det fria ordet. Enligt både BLT och Sydsvenskans Mats Skogkär så finns det nu en tingsrättsdom som påpekar rätten att yttra sig i en fråga. Så här skriver BLT:

"Tingsrätten ser ett skäl till fällande dom i att Michael Hess har gjort sitt uttalande i egenskap av privatperson, utan någon utbildning i den islamska tron. Han har dessutom inte gjort några försök att hänvisa vare sig till skrifter eller till någon annan källa."


"I domskälen lägger tingsrätten även vikt vid att Hess saknar "utbildning i den islamska tron". Det är ett befängt resonemang."

Målet i fråga handlade om en Sverigedemokrat, Michael Hess, som blivit fälld för hets mot folkgrupp. Säkert med all rätt, vad vet jag, men Blekinge tingsrätts koppling mellan vad som får sägas och vilka kurser man har gått, är mycket olycklig.

Ska vi t.ex. tillåta att personer som inte är utbildade evolutionsbiologer uttalar sig om sina skäl att acceptera evolutionsteorin? Ja, givetvis. Ska vi tillåta att personer som varken är evolutionsbiologer eller teologer argumenterar för att människan är skapad i sin nuvarande form? Hur fel det än må vara, så måste det givetvis vara tillåtet. Att påpeka att Hess saknar utbildning i islamsk tro är, minst sagt irrelevant.

Dessutom påpekar Skogkär i sin text att alla inte är lika inför lagen om hets mot folkgrupp. "Religiösa ledare" har "vidare ramar". Det är inte utan att man undrar om Svensk lag har lägre tankar om präster och imamer än folk i allmänhet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar