lördag 15 mars 2014

Underlåtelsefrihet

Dags för dagens tjuvnyp.

Sverigedemokraterna anser att kristna läkare ska slippa agera i enlighet med vad som är bra för patienten, om agerandet strider mot läkarens religion. Ett slags underlåtelsefrihet för troende alltså, som redan finns i vissa länder. Läkarförbundet opponerar sig, vilket är rimligt med tanke på de risker som patienterna utsätts för. Eftersom vi har att göra med religiöst motiverad underlåtelse, är kanske "samvetsfrihet" ett ganska bra ord, då det initierar att icke-religiösa inte behöver ha denna rätt till underlåtelse - de förmodas trots allt inte ha något samvete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar