lördag 4 januari 2014

Du har parkerat fel till motsatsen bevisats

Parkeringsvakter jobbar med en del fördelar som andra företag saknar. Formellt är du oskyldig till att ha begått överträdelser till dess att motsatsen bevisats, men rent effektivt är det inte så. Ungefär var femte p-bot är felaktigt utskriven, vilket inte är så konstigt eftersom parkeringsbolag är kommersiella aktörer för vilka böter är en viktig inkomstkälla, och effektivt har parkeringsbolagen ett övertag i rätten. Detta övertag används inte bara för skapa vinst, övertaget är också ett viktigt redskap för att driva agendor enligt principen money talks. Jag var själv med om en händelse som gav en viktig insikt i hur parkeringsbolag förvaltar sin makt. Bolagens namn är fiktiva - jag vill inte hänga ut enskilda parkeringsvakter.

Utbildningsbolaget Utbildning AB hyr ut sina kurslokaler till Mjukvara AB så att Mjukvara AB kan hålla utbildning för dem som runt om i landet använder deras ekonomisystem. Utbildaren från Mjukvara AB drar ett olämpligt skämt om parkeringsvakter. En kursdeltagare är vän med en parkeringsvakt och blir illa berörd. Kursdeltagaren tar upp incidenten med Utbildning AB, och efter ett par dagar besöker en representant från Utbildning AB parkeringsbolaget i fråga. Under besöket råkar Utbildning ABs representant se det dokument som beskriver var parkeringsbolaget ska fokusera sin insats denna vecka, och varför. Dokumentet som talar om för vakterna att Utbildning AB driver med dem, sitter helt enkelt uppe på en anslagstavla hos parkeringsbolaget. När Utbildning AB vet vilka repressalier som utfärdats mot dem, kan hela historien lösas med en lämplig muta.

Så länge domstolar slentrianmässigt ger ett parkeringsbolag rätt, kan de fortsätta att använda sin makt precis som de vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar