fredag 23 augusti 2013

Är Svenska Kyrkan är en totalitär organisation?

Tre ting har bubblat upp de senaste dagarna, den första kände jag till sedan tidigare.

1. Svenska Kyrkan förväntar sig att deras anställda ska dela deras värderingar och deras tro. Alltså, inte bara organisationens värderingar utan även organisationens vidskepliga föreställningar.

2. Som uttryck för detta, har en anställd på Svenska Kyrkans förskola fått uppmaningen att gå mer i kyrkan när hon bad om utökad anställning på förskolan.

3. En person som i veckan ville gå ur kyrkan, möttes med ett resonemang om att det är bäst att vara med ifall nu Gud verkligen finns. Alltså, Pascals vad - ett klassiskt uttryck för emotionell utpressning.

Går jag för långt om jag påstår att Svenska Kyrkan är en totalitär organisation?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar