lördag 27 juli 2013

Ateism är bortom kritik

Religiösa brukar vilja göra ateism till något annat än vad det egentligen är, vilket avslöjas när de börjar prata som om de vore skeptiker - fast skeptiker till skepticismen. T.ex. kan någon tycka att religiösas rätt att kritisera ateismen är lika viktig som ateisters rätt att kritisera religion. Tittar vi på detta ur synvinkeln att alla har rätt att säga vad de vill och kritisera vad de vill, så absolut. Men religiösas rätt att kritisera ateismen är bara ordsallad. Det betyder inget. Det man försvarar är alltså rätten till att skriva vad som helst.


Om man bara väljer att ändra på orden en liten aning, har vi något som både är vettigt och lika viktigt som ateisters rätt att kritisera religion. Ett exempel skulle kunna vara troendes (och andras) rätt att kritisera naturalismen - alltså rätten att kritisera föreställningen att inget övernaturligt existerar. Ett annat exempel skulle vara troendes (och andras) rätt att kritisera antiteismen - alltså avståndstagandet från tro på högre makter. Och så vidare. Att hävda denna rätt är onödigt eftersom ingen med förnuftet i behåll ifrågasätter det, men nu har vi åtminstone en mening som är vettig, och ett syfte som är gott.

Ateism står nämligen över all rimlig kritik. Ateism är alltså inte ett ställningstagande som det är vettigt att kritisera. Man får kritisera det, men det är inte vettigt. Ateister säger nämligen inte att gudar inte finns på riktigt, och om de påstår detta, är det inte det som gör dem till ateister. Det är frånvaron av gudstro. Ursäkta min övertydlighet: Pianister röker inte, men om de röker så är det inte rökandet som gör dem till pianister. Det är pianospelandet. Gillar man inte rökandet, är det inte främst rätten att kritisera pianister som man ska hävda. Gillar man inte att få höra att Gud inte finns, är det inte främst rätten att kritisera ateister som man ska hävda.

Gud är en grundlös hypotes. Gudstro är kulturellt och socialt betingat. Ateism är frånvaron av denna tro. Ateism är alltså blott ett inför sig själv uteblivet försanthållande av en grundlös hypotes. Den som påstår att skogstroll inte finns, ska givetvis inte slippa undan kritik för det. Men den som står oförmögen inför uppgiften att legitimera sin tro på skogstroll och väljer att kritisera dem som inte tror... Vad sägs om att se över sina prioriteringar? Det finns mycket att säga om olika människors orsaker till ateism - dessa kan vara hur tokiga som helst.

Uppdatering: Bemötande av kritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar