fredag 7 juni 2013

Slagen på fingrarna av Svenska Kyrkan

Denna text som legitimerar Gudstro och avfärdar icke-tro på Gud, skriven av Johan Tyrberg har jag kritiserat för sina (i mitt tycke) tveksamma vetenskapliga påståenden. Jag var faktiskt beredd att gå så långt som att hävda att det är en förvillande text. Men tydligen är det som står i texten helt i sin ordning, och min kritik har andra orsaker. Från författaren själv:


De anspråk som såg så knäppa ut, är alltså helt i sin ordning. Speciellt om författaren får säga det själv. Kanske att Gud finns, trots allt...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar