måndag 6 maj 2013

Dåliga försök att legitimera religion, del 42 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den fyrtioandra.

Att Gud är ett mänskligt påhitt är inget problem. Allt är påhitt. Vetenskapliga hypoteser börjar som påhitt.

Att jämföra gudshypotesen med en vetenskaplig hypotes är ett misstag. Inom vetenskapen är man beredd på att en hypotes kan visa sig felaktig, vilket ger vetenskapen en viss rörlighet som religionen inte har. Religiösa föreställningar utvecklas genom åren, det råder inga tvivel om den saken. Men utvecklingen ser inte ut som utvecklingen för en vetenskaplig hypotes, och vetenskapen har ingen motsvarighet till t.ex. Domkapitlet i Svenska Kyrkan som bestämmer över vilka religiösa dogmer som till hör religionen.


Inom vetenskapen kan en obevisad hypotes leva länge och väl, precis som t.ex. gudshypotesen, men tids nog kommer en hypotes som varken kan styrkas eller tillföra något värde bildandet av teorier att tyna bort. Att någon skulle råka ha ett religiöst vurmande för teorin, spelar ingen större roll. Det är vad teorins anhängare lyckas ha teorin till, som är det viktiga. Dessutom, antaganden som av allt att döma är falska, betraktas som något som bör hanteras med försiktighet inom vetenskapen, med ökad bestämdhet inom religionen. Mer om detta i del 43.

Föregående - Nästa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar