fredag 22 mars 2013

Dåliga försök att legitimera religion, del 10 av 100

I en serie av 100 bloggposter förklarar jag varför jag inte låter mig övertygas att religion har en plats i ett anständigt samhälle. Argumenten som jag tar upp har använts av ateister eller troende. Här är den tionde, som betraktar gudshypotesen ur ett vetenskapligt perspektiv. Har Gud något vetenskapligt förklaringsvärde?

Om Gud finns, förklarar det allt!

Ur en synvinkel stämmer detta, eftersom God of the gaps helt plötsligt blir giltigt - givet att ingen kan förklara bakterieflagellens ursprung eller händelserna som föregick Big Bang, samt givet att Gud har de magiska förmågor som påstås, är inte längre mysterierna något problem.

De naturalistiska grundantaganden som jag och förmodligen en del andra vetenskapliga skeptiker gör, är att yttervärlden existerar och att vi kan lära oss något om denna genom att studera den. Inte heller dessa gäller när en allsmäktig gud utrustas med övernaturliga krafter. Därför ska inte gudshypotesen användas, om inte gudshypotesen är en saknad pusselbit - priset är helt enkelt för högt. Givetvis vore denna invändning bättre om något tydde på att gudomliga väsen finns - eller kan finnas. Men i linje med mitt antagande att man kan lära sig något om yttervärlden genom att studera den, så finns inga gudar på riktigt - endast som litterära karaktärer, som "memer" och som naiva önsketänkanden.

Föregående - Nästa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar