söndag 24 februari 2013

Upplysning av mäns våld mot kvinnor av varierad kvalité

Jag vill bjuda på en nätdiskussion om mäns våld mot kvinnor, helt enkelt för att jag finner debattstilen och retoriken väldigt intressant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar