torsdag 31 maj 2012

Moraldebatten och Kolportören

En kort kommentar till moraldebatten mellan Sturmark och Birro (2012-05-29) samt denna bloggpost.

fredag 25 maj 2012

Nej tack till kristen grund i skolan

Newtonbloggaren och NO-läraren konstaterar att vetenskapen gör fel, när teorier står i strid med just hans personliga tro. Är man kristen och accepterar vetenskap, är man helt enkelt en dålig kristen. Han skriver:

Jag vill utmana dig som läser detta att inte kompromissa med evolutionen. Våga istället lita på att Gud faktiskt har uppenbarat sanningen genom Bibeln och bevarat den för att vi ska ha en chans att veta hur allt ligger till. Bibeln är som naturvetenskapens facit. Du behöver inte låta dig bekymras av alla till synes okrossbara motargument – det är bara rökridåer – utan kan tryggt vila i att Gud har bra svar att ge till dem som söker. Varje naturvetenskaplig upptäckt vittnar om Skaparen. Låt inte dem som är motståndare till Gud få ha ensamrätt på att tolka dessa upptäckter. Vi behöver inte alls kapitulera för naturvetenskapen – det vore totalt onödigt! Vi kan istället dra nytta av naturvetenskapen. Du har Skaparen på din sida, därför törs du gå emot strömmen!

Bibeln säger inget om evolutionens frånvaro, utan ger lite olika mer poetiska alternativ vill evolutionsteorin. Vad det exakt betyder, beror helt på vem som läser bibeln. En ateist kanske avfärdar skapelseberättelser som ett exempel på trosföreställningar från bronsåldern. En mindre fundamentalistisk kristen kanske antingen håller med, eller menad att det är en romantisk omskrivning av vad som verkligen hände. Våra skolbarn får höra från Johannes Axelsson att detta är rimligt att hålla för sant.

Behöver en troende försvara sig inför skeptiker? Nej. Alla har rätt till sina egna åsikter. Alla har rätt till sin egen fakta. Faktum är att en av anledningarna till varför jag föraktar kristendomen, är just att jag inte anser att tankebrott är ett brott, och därför inte sympatiserar med idén om en kosmisk diktator som vet vad du tänker. Men när man börjar påstå saker, så kan man faktiskt inte skydda sig bakom sin rätt till sin egen fakta, eller för all del, sina egna föreställningar.

I samma text skriver Axelssons att evidensen för evolutionsteorin visade sig vara bluff, något som Peter Lundin ifrågasätter. En annan person, "Anders", svarar:

Peter. Hur länge och hur många gånger ska Newtonbloggaren och andra behöva upprepa att evolutionsläran är en tolkning av vetenskapliga fynd i grund och botten en tro.

Om denna "Anders" vore en elev till Axelsson, har han då fortfarande rätt till sina föreställningar om hur verkligheten är beskaffad? Robert Aschberg sätter ner foten efter att själv ha tittat på Uppdrag Granskning. Helt rätt säger Aschberg att "kristen grund" kan betyda lite vad som helst - kreationism eller inte - vilket inte direkt lugnar oss som anser att en objektiv vetenskaplig grund vore lämpligt. En styrelsemedlem i VoF frågar sig om skolpersonal över huvudet taget får vara kristna, vilket knappast visar att man är intresserad av att diskutera frågan på allvar. Men ingen kritik mot VoF, de har en psykolog på sin kontaktlista som är redo att ta sig an dessa frågor på allvar.

Ingen vettig människa uppskattar att vetenskaplig konsensus inte når skoleleverna förrän det passerat genom filtret vi kallar för "religiös profil", och när informationen väl når fram, är den förvanskad till oigenkännlighet. Vi har en socialminister som är kristdemokrat och en folkpartistisk utbildningsminister (och dessutom heter Jan Björklund) vilket gör att förutsättningarna för förbättring är direkt värdelösa.

Det är frestande att tänka att vetenskapliga skeptiker hade bråkat mer om ämnet vore större. Trots allt tar evolution inte upp mer än ett par timmar under hela högstadiet. Men som tidigare konstaterat, är jordens ålder inte en fråga för biologin över huvudet taget, så frågan är verkligen större än evolution. Att detta handlar om evolution, är bara ytterligare en av kreationisternas lögner. Att både Jan Björklund och Johannes Axelsson får behålla sina jobb, kastar en mörk skugga över våra barns framtid.

fredag 18 maj 2012

Hypotetisk deduktion och Gud

Hypotetisk-deduktiv metod börjar med ett antagande, men slutar i ett försök att bekräfta antagandet. Det som skiljer vetenskap från religiös tro, är att man över huvudet taget är intresserad av att titta på logiska konsekvenser från sitt antagande. För vad hade då hänt med antagandet att Gud finns?


torsdag 17 maj 2012

En fråga om religion till Örebro Kommun

I avsnitt 11 av Radio Houdi slänger vi ut en fråga till Örebro Kommun. Det skulle vara kul med en kommentar!


tisdag 15 maj 2012

Bråket med Mats Selander

Bråket med Mats Selander fortsätter, trots att han försökte åberopa personangrepp för att komma undan. I min senaste replik, läs helst kommentar #3 från Johnny Lilja, för han summerar det bättre än jag.

lördag 12 maj 2012

Det är lätt att halka in på konspirationsspåret

Denna text publicerades ursprungligen på bloggen Tro skadar.

Det kommer kanske inte som någon överraskning att religiösa dogmer kan stå i vägen för förmågan att dra rationella slutsatser, och frågan om hur man ska förhålla sig till detta aktualiseras på allvar av “Newtonbloggaren” Johannes Axelsson, när han avslöjade att han levererar utbildning i skapelsetro för Umeå Kommuns räkning. Hur det egentligen ligger till med den saken kommer vi kanske aldrig att få veta, eftersom allt inte kan granskas hur som helst inom skolan. Grundskolan är under ständig bearbetning från krafter som vill påverka åt ena hållet, krafter som vill påverka åt andra hållet, och krafter som vill veta vad som verkligen händer. T.ex. föreningen Vetenskap och Folkbildning samt Humanisterna förespråkar utbildning baserad på vetenskaplig konsensus, medan de skapelsetroende värderar sin akademiska frihet högre – för att de inte håller med om konsensus. Just Axelsson skriver i ett inlägg som handlar om skapelsetro i skolan, att hans roll är att uppmuntra elevernas personliga ställningstaganden, vilket låter vettigt, men inte alls är helt okontroversiellt där eleven besitter en föreställning och vetenskaplig konsensus ligger någon annan stans. Skapelsetro och evolution.

När sakfrågan diskuteras förekommer ett antal debattknep, och ett välkänt grepp som används ganska framgångsrikt av skapelsetroende, är att säga att ateister och gudstroende utgår från olika världsbilder, och därför kommer till olika slutsatser. Anders Gärdeborn använder uttrycket “olika glasögon” i egenskap av den kreationistiska föreningen Genesis. Hemligheten är att detta grepp erkänner en övertolkning av data, men samtidigt påstår att vetenskapen också övertolkar, och att det då är en fråga om vem som har Gud på sin sida. Men när som helst när detta ifrågasätts, kommer konspirationstänket upp till ytan. Denna gång i en dialog i kommentarsfälten. Men låt mig först klargöra något:

Är det verkligen bara evolutionsteori som skapelsetroende inte accepterar? Nej. Just Axelsson är ungjordskreationist, vilket betyder att NO-utbildningen på Hannaskolan i Umeå kommer från en lärare som inte accepterar kosmologi eller geologi. Mycket energi har lagts på att riva ner paleontologi och radiometrisk datering. Och så händer det. “Man ska inte tro på allt som står på Wikipedia.” I en bisats ställs frågan att “om Wikipedia har fel, varför rättar du inte sidan?” Det går inte. Det skulle plockas bort direkt.

Vi låter utbildningen, som borde vila på vetenskaplig grund, skötas av personer som inte bara själva saknar tillit till vetenskapen, utan betraktar den gemensamma faktorn bakom “felaktiga påståenden” inom olika discipliner (geologi, kosmologi, paleontologi, biologi och fysik) bero på att vetenskapsmännen är ateister som sammansvärjt sig mot Gud. Detta kommer troligen inte erkännas utan lite omsvep, men läs Newtonbloggen och bilda dig en uppfattning. Det är ett sätt att engagera dig för framtida generationers kunskapsbas.

Men det är inte evolutionsteorin som är under angrepp. Det är vad geologin säger om jordens ålder, det är radiometrisk datering, det är kosmologi generellt, och vissa aspekter inom biologin. “Evolution” är ett samlingsnamn för sådant som är dåligt och ogudaktigt, men teorin accepteras faktiskt för det mesta. Peter Hadfield förklarar.

lördag 5 maj 2012

"Humanisterna är för den fria debatten"

Följande ledarkrönika publicerades i Nerikes Allehanda 2012-04-29, där Lars Ströman skriver att Humanisterna försöker tysta en präst, Helle Klein.


I dagens tidning publicerades min replik på debattsidan under rubriken "Humanisterna är för den fria debatten".

Humanisterna är för den fria debatten

Tycka vad man vill om att Humanisterna vill ha ett utlåtande från Domkapitlet kring att Helle Klein i egenskap av präst kampanjar mot deras konkurrerande livsåskådning. Skulle t.ex. Lars Ströman i egenskap av redaktör kampanja mot en annan konkurrerande tidning, skulle säkert frågan komma även där. Ströman vet att varken Humanisterna eller Svenska Kyrkan (SvK) har något alls emot den fria debatten, därför blir jag lite besviken på att Ströman uttrycker sig som om någon av sidorna försöker tysta den andre. Min uppfattning är att det var fel av Humanisterna att över huvudet taget blanda in Domkapitlet, vilket jag även uppfattar som ett Strömans budskap, och det kan sägas utan en rökridå av censuranklagelser.

I texten ställer Ströman kristendom mot ateism, och exemplifierar med religionskritiska citat från Humanisternas hemsida, men det blir också missvisande. Jag, i egenskap av religionskritiker, samarbetar med bl.a. troende kristna och andra religiösa i formuleringen av kritiken mot religion. Citaten som Ströman använder handlar om problem med organiserad religion, och problem med att begå övergrepp i religionens namn, och denna kritik stämmer många troende kristna (och andra) in i. Du kan alltså ha en gudstro, och erkänna förekomsten av (och problemet med) religiöst motiverat våld.

Den uppfattning som Humanisterna och SvK inte delar, handlar om livsåskådning, och gränsen går inte mellan tro och icke-tro på gudar. SvK behöver inte ha någon extern fiende här, för i grund botten tolererar SvK andra livsåskådningar. Det är till och med så att SvK rymmer olika livsåskådningar, däribland Humanister. Om man kallar Humanister för ateister istället för Humanister, tror inte jag att de gudstroende Humanisterna känner sig korrekt representerade. Det finns till och med präster i SvK som är medlem i Humanisterna. Och tror på Gud.

Jag stödjer Humanisternas kamp för kompromisslös yttrandefrihet, Helle Kleins yttrandefrihet inkluderad. Den har hon utnyttjat till att kalla avvikande åsikter för "att spy galla", vilket hon står i sin fulla rätt att göra. Hennes ordval formar min syn på henne, och jag ogillar att Humanisterna efterfrågar ett utlåtande, men att säga något annat än att Humanisterna arbetar för allas rätt till sin uppfattning, och att uttrycka dito, är inte att representera dem korrekt.

Anders Hesselbom
Religionskritisk debattör och medlem i Humanisterna

fredag 4 maj 2012

"Vart är världen på väg när till och med skolan sysslar med kunskap?"

I en debattartikel i Smålandsposten från 2012-04-26 skriver Ingvar Gustafson att ungdomar är intresserade av religion och livsåskådningar.
Ungdomar frågar sig vad det kan finnas för mening med livet och vill gärna tro på något annat liv efter döden fastän det egentligen inte är märkvärdigare att vi inte finns efter döden än att vi inte fanns före födelsen. Massmorden i Oslo i somras och den pågående rättegången påminner om att alla kan drabbas av ond bråd död. Statsvetaren Magnus Hagevi har säkert rätt i att religionsintresset hos dagens ungdom också kan bero på den ökade invandringen och var en reaktion mot att deras föräldrageneration var och är den mest religionskritiska någonsin.
Idag fick artikeln ett... Ja, jag måste nästan använda Ulf Gustafssons beskrivning... Episkt svar. Kauko Antbacke lägger ut texten (mina emfaseringar). Mycket nöje!
Vad ska man tro på? Mänskliga spekulationer eller väletablerade naturlagar? (Även två andra naturlagar vilka är stjärnvittnen mot spontan självalstring) Sedan river Ingvar Gustafson sönder och samman hela sin egen evolutionslära som säger att allt är ständigt pågående utveckling. Men, det kan inte finnas någon utveckling om inget fanns före och inget finns efter! Vi gör ett tankeexperiment: En man ska vandra från Ystad till Haparanda. Han har en tärning med sig. Vid ett går han ett steg framåt, vid två går han ett steg bakåt, vid tre går han ett steg till vänster vid fyra går han ett steg till höger, vid fem och sex står han stilla. När kommer han till Haparanda? Aldrig! 
Alltså - evolutionsteorin i praktiken. Evolutionsteorin är en röra av filosofi och vetenskap. Det enda som ateisten har som en urusel stötta för sin tro. Tala om hjärntvätt, vidskepelse! 
Av frukterna känner man trädet - som är ett beprövat ordstäv. Ateisterna lämnade 100 miljoner döda efter sig på grund av sin livsfientliga förljugna ideologi. Bara i Ryssland 20 miljoner men Soltjenitsyn ökar det till 25 miljoner! Detta har väl inget med humanism att göra! Tolerans? Åsiktsfrihet? Livsmening? Inget av dessa. Bara en människa utslängd i ett kallt universum (-273 grader C där inga atomer rör sig) utan ändamål, utan mening! 
Gustafson önskar mera plats för humanisterna i skolan. Varför? Skolan är ju redan en bra rekryteringsbas för den organisationen.

Wow. Verkligen wow.

Mats Selander slår ett slag för att kristendomen ska äras för vetenskapen

På Newsmill gör Mats Selander följande poäng:
En vanlig uppfattning är att vetenskap och kristen tro legat i en ständig historisk konflikt med varandra. De är oförenliga, som olja och vatten. Kyrkan har alltid motverkat vetenskap och rationalitet, och istället främjat intolerans och anti-intellektualism. Galileis konflikt med kyrkan och darwinismens konflikt med kreationism ses som exempel som illustrerar den kristna trons antivetenskapliga natur. Därför är kyrkan en farlig kraft för kulturen, i alla fall om den får för stort inflytande. Detta basuneras ut av den så kallade nyateistiska rörelsen, men har under lång tid närmast tagits för given som en självklarhet i stora delar av vår kultur.

Problemet är bara att detta konfliktscenario är en historisk myt. Relationen mellan kristen tro och vetenskap har historiskt sett präglats av harmoni och ofta av ömsesidigt stödjande. Detta är något som vetenskapshistoriker har vetat ett bra tag nu, men det har inte fått något genomslag i vår kultur.
I min svarsreplik gör jag poängen att religion är väsensskilt från vetenskap, och att vetenskapliga förklaringar inte krediterar någon specifik gud.

onsdag 2 maj 2012

Ingen utsträckt hand till religion

I en text på Newsmill uppmanar Jessica Schedvin, Henrik Forsner och Staffan Betnér oss att göra gemensam sak med troende i kampen för ett fritt samhälle, och påpekar korrekt att frikyrkan gick i framkant när det gäller sekulariseringen av Sverige. Men det är väl inte riktigt den kampen som förs idag? Det är inte Guds Män som arbetar för sekularisering idag. Vi lever inte i det universum där Tuve Skånberg argumenterar mot religiösa friskolor. Det är andra krafter. Det finns givetvis religiösa som delar Humanisternas kamp för yttrandefrihet och religionsfrihet - de är en majoritet - men det beror bara på att de inte är tillräckligt entusiastiska i sin religiositet, utan även sympatiserar med traditionella humanistiska värderingar. Precis som Schedvin, Forsner och Betnér, konstaterar Sean Hannity att religion inspirerar till mycket gott, vilket Christopher Hitchens besvarar.


För min del finns ingen utsträckt hand till religion. Jag respekterar alla människor, men när det kommer till föreställningar anser jag att evidens är en faktor - empirisk eller deduktiv. Kärleken till sina medmänniskor har verkligen något gemensamt med kärleken till Gud, genom att den inspirerar till goda gärningar, men därefter tar likheterna slut. Precis som när det kommer till frågor om medicin eller kosmologi, förtjänar mer korrekta föreställningar än försanthållandet av övernaturliga väsen större respekt, och är mer användbar. Det sämsta exemplet på att frikyrkorna ligger i framkant, måste vara att Norrmalmskyrkan var först med att acceptera samkönade vigslar, för det var där kampen slutade, i slutet på 00-talet. På vilken sida kämpade kyrkan i denna kamp? Vi pratar om en kamp som bedrivits på allvar under hela 1900-talet, och ett framsteg från 2009. Vi ska vara glada för varje troende som ställer sig i det humanistiska lägret, men vi ska också erkänna att krigsguden Jahve är en del av problemet.

tisdag 1 maj 2012

Ateister ska inte vara den enda förnuftiga rösten

Ateister identifierar sig inte som en grupp, och föreställningar om att ateister är en grupp, kommer alltid från religiösa som själva ser en grupptillhörighet i sin religion. Att det över huvudet taget finns ett namn för att inte besitta en specifik föreställning, beror på en motreaktion på att besittandet av föreställningen betraktas som en norm. Ateister möts så sällan, men det uppmärksammas flitigt när så väl händer. Så här reagerar islamister på ett 2012 års Atheist Convention i Australien: Atheists chant at Muslimprotesters - 2012 Atheist Convention

Islamisterna själva träffas organiserat betydligt oftare, och när de väl störs är det aldrig, alltså verkligen aldrig, något "ateistiskt motiv" bakom motaktionen. Det är i princip alltid religiöst och/eller politiskt motiverade människor. Men alltså aldrig a-religiöst motiverade människor. Undrar hur länge vi får vänta innan vi ser någon med skylten "Väx upp, gudar finns inte på riktigt!" försöka störa ett möte? Eller kasta en tomat? Att bara får säga vad som helst, är utmaning nog för icke-troende, och yttrandefrihet betraktas som ett problem i tämligen liberala land, som t.ex. Danmark.

Ateisters meningsmotståndare menar att även ateister är militanta, och det amerikanska uppslagsverket för religiöst förvirrade, Conservapedia, lägger ut texten rejält kring militant ateism, och exemplifierar med Richard Dawkins som militant ateist. Även Christopher Hitchens nämns, och stora ansträngningar görs för att koppla båda dessa till leninistisk kommunism. Ändå blir det uppenbart att "militant" betyder helt olika saker när man pratar om religiösa och icke-religiösa, då den ena insinuerar terrorism, och det andra insinuerar tankefrihet.

Så varför ska ni som är muslimer kritisera detta fenomen som endast förekommer bland extremisterna? Ja, vem ska annars göra det? Det är eran klubb, och ateister ska inte ensamma vara samhällets förnuftiga röst.

Förresten, lyssna gärna på avsnitt 9 av Radio Houdi, som handlar om religiös tro.