torsdag 22 november 2012

Mycket intressant om illusionen av en fri vilja

Att kalla den fria viljan för en illusion känns inte riktigt rätt, därför att beskrivningen av vad "den fria viljan" skulle vara, stämmer inte helt överens med vår uppfattning om hur det är tänkt att den skulle fungera. Att en vilja är fri, är helt enkelt en motsägelse, och kan inte ens vara en illusion. En mer korrekt uppfattning om hur vi fungerar, öppnar nya vägar till ett empatiskt förhållningssätt till våra medmänniskor. Och det betyder inte att vi är utan ansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar