söndag 25 november 2012

Ett öppet brev från en kopimist

Med anledning skolverkets juridiska vägledning för religiösa högtider i skolan:

"För oss Kopimister känns det väldigt konstigt att tillhandahålla upphovsrätsskyddad musik, film och programvara om vi inte får berätta om vår tro att informationen vill bli kopierad och låta eleverna kopiera den. Skolverkets brist på respekt för vår vilja att piratkopiera upphovsrättsskyddat material är ett uppenbart uttryck för oförståelse för vår religiösa tro, och är ytterst besvärlig för vår möjlighet att rekrytera medlemmar till rörelsen. Sverige har en tusenårig historia av duplicering av information, och att inte ge oss rätten att låta grundskolans elever bli en del av vår verksamhet, är ett allvarligt hot mot Kopimismen som rörelse. Under dessa förutsättningar finns det ingen anledning för oss att tillhandahålla upphovsrätsskyddat material, och vi hoppas att Skolverket tar sitt förnuft till fånga."

1 kommentar: