måndag 3 september 2012

Örebroprästens hot via proxy

I Nerikes Allehanda 29/8 skrev bl.a. Tord Israelsson att kristna hånas i Pride-festivalen:
Ingen seriös forskare har den bestämda meningen att homosexualitet är medfödd. Tvärtom menar man att det är förvärvat. Mycket starka belägg finns för att sociala faktorer orsakar denna ”läggning”. Modern medicinsk vetenskap kan ha sina lösningar, men församlingen/kyrkan har sin Herres lösning och kan inte säga något annat och har inte rätt att kompromissa med kontext och krystade omtolkningar av Guds ord. 
Men den alltigenom rådande kristna grundsynen är att de som kämpar och är olyckliga alltid ska finna en öppen dörr och stor barmhärtighet om de söker hjälp. Ingen fördömelse, det lämnar vi till högre ort. ”Omvänd er” var apostel Petrus maning i sitt stora tal till folket.(Apg 2:38).
Att sedan skriva att man inte dömer (varför skrevs artikeln?) utan att man lämnar det till ”högre ort” är vad som kallast för "hot via proxy". För den som tar emot hotet, spelar det ingen roll om hotet kommer från skribenterna eller att skribenterna påstår att hotet kommer från en Gud som håller med dem, men för skribenten själv känns det givetvis bättre att skylla ifrån sig när man gör något som man vet är elakt och förkastligt.

2 kommentarer: