lördag 15 september 2012

Har du stöd av Gud?

Har du någon gång känt att du har Gud på din sida i någon fråga? Troligen beror det på att du har fel. Hur religiös en människa än är, verkar han vilja ta till rationella argument i en debatt eller i en konflikt. Först när dessa saknas, kommer religiösa och icke-religiösa välja olika strategier. Den icke-religiösa är besegrad i sakfrågan, den religiösa påpekar att Gud står på sin sida. Om du som troende avstår från denna frestelse, är du smartare än t.ex. vissa amerikanska presidentkandidater. Det kan kännas bra att ha med sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar