fredag 6 juli 2012

Mera god-of-the-gaps från Dagen

Dagen återkommer till att higgsbosonen inte är ett hot mot skapelsetron, och tar igen "god of the gaps"-troendes oro på allvar. God of the gaps fungerar så här:

Många entusiastiska troende anser inte att Gud är transcendent, vilket innebär att Gud står i kraft att ingripa i världen vi lever i. Ofta att han till och med behöver ingripa. Så var ingriper Gud och var har Gud ingripit? För att veta det, tittar vi på det som vetenskapen inte kan förklara. Vetenskapen kan inte förklara allt, och det som inte kan förklaras av vetenskapen, är Guds ingripanden. Att något ännu inte är förklarat, bevisar övernaturlighet, och att Gud ansvarar för detta övernaturliga, tar jag på tro. Alltså är naturliga förklaringar av sådant som egentligen är Guds inverkan, en attack mot Gud, så även higgsbosonen.

För att betrygga läsarna som är skapelsetroende, kontaktar Dagen en "riktig expert". Anders Gärdeborn. Vi kan nog tryggt räkna med att inget är något hot för den som helst tar saker på tro.

1 kommentar:

  1. Men vilket jävla svammel.

    Det vetenskapen inte kan förklara är Gud. Om vetenskapen kan förklara det genom nya rön är det en attack på densamme.

    Undrar hur Anders Gärdeborn författade detta eminenta stycke? Med gåsfjäder på pergament? Ty alla vetenskapliga upptäckter är ju attacker på gud. Så även datorn, eller?

    SvaraRadera