lördag 21 juli 2012

En betydligt viktigare fråga än om en skeptiker kan tro på Gud

En betydligt viktigare fråga än frågan om huruvida en skeptiker kan tro på Gud, är frågan om vad som händer om man besitter en föreställning, och får påvisat för sig att föreställningen man besitter, antingen är grundlös eller direkt felaktig. Prioriterar man då att agera skeptiskt, och ompröva sin syn? Prioriterar man då att följa sin tro, och hålla fast vid sin föreställning? Att korrekt utvärdera läget, och fatta sina beslut utifrån det, är en ganska viktigt ambition för den som försöker förstå sin omvärld.

Det stämmer givetvis inte att en skeptiker är fri från felaktiga föreställningar, men en skeptiker har ambitionen att släppa dem om de inte håller. När evidensen och motargumenten radas upp, då har man en chans att vara skeptisk.

För min del, skulle jag överleva min egen död, skulle jag bli förvånad. Skulle jag dessutom hamna vid en stor pärleport, skulle jag tappa hakan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar