fredag 4 maj 2012

Mats Selander slår ett slag för att kristendomen ska äras för vetenskapen

På Newsmill gör Mats Selander följande poäng:
En vanlig uppfattning är att vetenskap och kristen tro legat i en ständig historisk konflikt med varandra. De är oförenliga, som olja och vatten. Kyrkan har alltid motverkat vetenskap och rationalitet, och istället främjat intolerans och anti-intellektualism. Galileis konflikt med kyrkan och darwinismens konflikt med kreationism ses som exempel som illustrerar den kristna trons antivetenskapliga natur. Därför är kyrkan en farlig kraft för kulturen, i alla fall om den får för stort inflytande. Detta basuneras ut av den så kallade nyateistiska rörelsen, men har under lång tid närmast tagits för given som en självklarhet i stora delar av vår kultur.

Problemet är bara att detta konfliktscenario är en historisk myt. Relationen mellan kristen tro och vetenskap har historiskt sett präglats av harmoni och ofta av ömsesidigt stödjande. Detta är något som vetenskapshistoriker har vetat ett bra tag nu, men det har inte fått något genomslag i vår kultur.
I min svarsreplik gör jag poängen att religion är väsensskilt från vetenskap, och att vetenskapliga förklaringar inte krediterar någon specifik gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar